MANNARICIUM ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Mannaricium: de organisatie die de aangeboden muntkokers produceert en verkoopt via de webshop op www.muntkoker.nl

Muntkoker: kunststof koker met bodem en deksel waarin passende munten kunnen worden opgestapeld en aldus bewaard.

Algemene voorwaarden: algemene standaard voorwaarden die partijen vooraf kenbaar maken in verband met het aangaan van een overeenkomst en die onderdeel gaan uitmaken van een overeenkomst. Algemene voorwaarden regelen de condities waaronder zaken worden uitgevoerd zoals levering, betaling, garanties, en dergelijken.

Koopovereenkomst: een juridische verbintenis tussen koper en verkoper waarbij goederen en/of diensten uitgewisseld worden tegen een geldswaarde. In een koopovereenkomst worden alle relevante afspraken en voorwaarden beschreven.

Herroepingsrecht: een op de wet gebaseerde en gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding van een overeenkomst bij een koop via internet.

Garantie: (inzake een product) ervoor instaan dat een product voldoet aan de beloofde eisen.

Van toepassing verklaring

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten die in de webshop op onze website www.muntkoker.nl gesloten kunnen worden. Zij hebben betrekking op de koop en verkoop van onze muntkokers.

Productbeschrijving

Mannaricium produceert en verkoopt de muntkoker met als doel het bewaren van beleggingsmunten. De muntkoker is universeel bruikbaar, dat wil zeggen dat zij niet voor een enkele type munt is gemaakt. De muntkokers zijn van kunststof en alom gesloten. De hoogte is standaard ongeacht de diktemaat. De muntkokers worden in verschillende diktematen aangeboden, de binnendiameter staat in millimeters op de deksel vermeldt.

De muntkoker is bedoeld voor het bewaren van beleggingsmunten. Omdat de muntkoker universeel gebruikt kan worden, is het aantal munten in de koker niet op voorhand te voorspellen.

Bewaar munten van passende dikte in de muntkokers. Als u te kleine munten in een muntkoker van een bepaalde diameter bewaart, riskeert u beschadiging, slijtage en krassen. De binnendiameter is in millimeters aangegeven op de deksel.

De muntkokers behoren tot de categorie muntenopbergsystemen. Gebruik van de muntkokers garandeert niet dat de munten totaal vrij blijven van allerlei vormen van aantasting als oxidatie, beschadiging, slijtage, krassen, melkvlekken, verkleuring, enzovoort. Echter, dit bewaarsysteem zal wel een grote bijdrage leveren in het kwalitatieve behoud van uw beleggingsmunten.

Wijze van overeenkomen koop/verkoop

De overeenkomst van koop/verkoop komt feitelijk tot stand aan het einde van het bestelproces in de webshop op onze website www.muntkoker.nl . De overeenkomst komt stap voor stap tot stand. Het begint bij het plaatsen van het aantal gewenste muntkokers in de winkelmand. Vanuit de winkelmand wordt de bestelling met betaalverplichting gestart, persoonlijke gegevens en verzendadres worden ingegeven, de bijbehorende verzendkosten worden getoond en de betaling wordt geregeld. Daarna volgt verzending en ontvangst van de bestelling. De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling, een factuur, een verzendbevestiging met track & trace nummer en een bedankje.

Herroepingsrecht

U heeft een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Mannaricium, Maria Snelplantsoen 15, 1106 WN Amsterdam, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

U dient de muntkokers onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons, Mannaricium, Maria Snelplantsoen 15, 1106 WN Amsterdam, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de muntkokers terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van retourzending van circa € 6,95 zijn voor uw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de muntkokers hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de muntkokers heeft teruggezonden. Als er echter schade of slijtage is opgetreden die het gevolg is van het gebruik van de muntkokers, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de muntkokers vast te stellen, dan verrekenen we die schade met het terug te storten bedrag.

Leveringswijze

De verpakking met inhoud van uw bestelling kan niet door de opening van een brievenbus en wordt u daarom aan de deur aangeboden door de vervoerder. Een verzending binnen Nederland, mits voor 19.00 uur besteld, wordt door de vervoerder de volgende dag bij u bezorgd. Voor landen buiten Nederland geldt een levertijd van 1 – 3 dagen. U kunt de zending volgen met uw track & trace nummer die u via e-mail van ons ontvangt.

Leveringskosten

De kosten voor verzending binnen Nederland zijn € 6,95 inclusief BTW. Voor landen buiten Nederland zijn de verzendkosten € 7,95 inclusief BTW. U betaalt geen verzendkosten indien het totale aankoopbedrag € 95, = (inclusief BTW) is of hoger.

Betaling

Betaling van het bestelde kunt u doen via Ideal. We maken daarbij de expliciete afspraak met u dat u het volledige aankoopbedrag vooruit betaald via Ideal.

Garantie

U heeft het wettelijk recht op een deugdelijk product. Mannaricium produceert en verkoopt de producten op de website www.muntkoker.nl We zijn verplicht een product te leveren dat conform de redelijke verwachtingen van de klant fungeert. Wij staan volledig achter onze producten waar het gaat om deugdelijkheid, kwaliteit en gebruiksgemak. Onze producten zijn uitvoerig getest. We besteden uiterste zorg aan de afbeeldingen, video’s en beschrijvingen van onze producten. Mocht u van mening zijn een ondeugdelijk product te hebben ontvangen dat niet aan uw redelijke verwachtingen voldoet, verzoeken wij u dit te melden bij Mannaricium, Maria Snelplantsoen 15, 1106 WN Amsterdam.

Mannaricium is niet aansprakelijk voor enige schade aan de muntkokers of aan de inhoud die enige tijd (van welke duur dan ook) in de muntkokers is bewaard, voortvloeiend uit het gebruik van de muntkokers.

Klachtenprocedure

Op onze website kunt u onze klachtenprocedure in html bekijken. Iedere klacht die voor behandeling in aanmerking komt, zal grondig en afdoende worden afgehandeld.